کلیدواژه‌ها = شاخص مالم کوئیست دوسالانه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-86

10.22059/imj.2012.35440

محمدرحیم رمضانیان؛ اکرم اویسی عمران؛ کیخسرو یاکیده