کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

10.22059/imj.2014.52235

محمد زارعی محمودآبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ علیرضا مهدویان


3. ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

10.22059/imj.2013.35684

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور


4. مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک‎های MADM

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-116

احمد صیادی؛ محمد حیاتی؛ مسعود منجزی


5. جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-148

منصور مؤمنی؛ احمد جعفرنژاد؛ شکوفه صادقی