کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 685-707

10.22059/imj.2014.51986

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم


ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-100

10.22059/imj.2013.35684

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور