کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 8
1. مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی ـ دسترس‌پذیری به‌صورت هم‌زمان در سیستم‌های تولیدی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 427-460

مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرهام عظیمی؛ مجتبی آقایی


4. ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای افزایش کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 103-128

محبوبه رحمانی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی


6. رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-664

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


7. استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی