کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 8
6. رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-664

10.22059/imj.2014.50705

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


7. استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی