کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 11
7. ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

10.22059/imj.2013.35684

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور


8. بررسی کارایی بانک‌های ایران با استفاده ازتکنیک DEA به روش پله‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 159-332

محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی


9. مدل‌ پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده‌های فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

احمد رضا جعفریان مقدم؛ کیوان قصیری


11. ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 1، شماره 2، 1388

جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری؛ سیدحسین رضوی؛ شیده سادات هاشمی؛ اصحاب حبیب‌زاده