کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-100

10.22059/imj.2013.35684

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور


مدل‌ پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده‌های فازی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

احمد رضا جعفریان مقدم؛ کیوان قصیری


ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 1، شماره 2، 1388

جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری؛ سیدحسین رضوی؛ شیده سادات هاشمی؛ اصحاب حبیب‌زاده