کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 101-120

سید داود میرحبیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مدیری محمود؛ کاوه خلیلی دامغانی


2. گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی فازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-262

جلیل حسن قاسمی؛ عالیه کاظمی؛ مهناز حسین زاده


4. طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 385-403

حسنعلی محمدی مطلق؛ علیرضا محمدی مطلق؛ جلال رضایی نور