کلیدواژه‌ها = تخصیص
تعداد مقالات: 3
2. تخصیص بهینۀ منابع انرژی در ایران با رویکرد هدفمند‌کردن یارانه‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 563-586

10.22059/imj.2015.57264

عالیه کاظمی؛ محمد رضا مهرگان؛ حامد شکوری گنجوی


3. مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-724

10.22059/imj.2014.51985

مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی