نویسنده = �������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی بهینه‌سازی شبکه زنجیره‌تامین یکپارچه سطوح استراتژیک و تاکتیکی

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 545-577

10.22059/imj.2021.312894.1007797

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ زهرا جعفری سرونی؛ آسانا حسینی دولت آباد