نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 693-729

10.22059/imj.2019.282469.1007608

یاسر گلدوست جویباری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدحمید خدادادحسینی