نویسنده = کیخسرو یاکیده
بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 475-496

10.22059/imj.2018.241834.1007312

ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی


بهینه‎سازی سبد سهام با تلفیق کارایی ‌متقاطع و نظریۀ بازی‎ها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 685-706

10.22059/imj.2017.60163

مهشید گودرزی؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی