نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع پیاده‎سازی زنجیرۀ تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازندران با رویکرد ترکیبی BSC/BWM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 653-684

10.22059/imj.2017.62698

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علیرضا عرب؛ هوشمند بهرام زاده