نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-162

10.22059/imj.2016.60653

منوچهر انصاری؛ شیدا اشرفی؛ هدی جبلی