نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 665-683

10.22059/imj.2014.52449

علی محمد احمدوند؛ حدیثه خدادادی ابیازنی؛ زینب محمدیانی