نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-174

10.22059/imj.2015.50683

محمود رضا مستقیمی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ محمد اسماعیل زاده