نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-68

10.22059/imj.2012.35439

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا آراستی؛ احمد جعفرنژاد؛ نیما مختارزاده