نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. یک رویکرد چندهدفه مبتنی بر روش‌های فرا ابتکاری برای مساله انتخاب زیرمجموعه ویژگی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.315625.1007809

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ بیژن نهاوندی؛ فریبا صلاحی