نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-664

10.22059/imj.2014.50705

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی