نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 59-78

10.22059/imj.2017.213340.1007104

فرزاد بهرامی؛ حسین صفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد مدرس یزدی


2. ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-707

10.22059/imj.2014.51986

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم