نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/imj.2012.35437

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


2. ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-36

علی تیزرو؛ عادل آذر؛ رضا احمدی؛ مجید رفیعی