نویسنده = غلامرضا جمالی
تعداد مقالات: 3
3. زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-70

10.22059/imj.2013.50268

خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده