نویسنده = �������� �������������� ���������� ����
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد زنجیره‎ی تأمین با نگرش فرآیندی و استراتژیک با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-170

لیلا نامداریان؛ طه نژاد فلاطوری مقدم