نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-148

منصور مؤمنی؛ احمد جعفرنژاد؛ شکوفه صادقی