نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-68

10.22059/imj.2012.35439

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا آراستی؛ احمد جعفرنژاد؛ نیما مختارزاده


2. به‌کارگیری تکنیک بهبود‌یافته تخصیص‌بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه‌کنندگان زنجیره تأمین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-54

حمید شاه‎بندرزاده شاه‎بندرزاده؛ احمد جعفرنژاد؛ رامین رئیسی


3. جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-148

منصور مؤمنی؛ احمد جعفرنژاد؛ شکوفه صادقی