نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری