نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک مدل مفهومی مرجع جهت استقرار قابلیت ردیابی در زنجیره‎ی تأمین با رویکرد مدل‎سازی ساخت یافته

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-60

جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای؛ بابک یاری