نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته*

دوره 1، شماره 3، 1388

محمود صارمی؛ سید محمود حسینی؛ علی محقر؛ علی حیدری